Hoppa till innehåll

Betingelser

Allmänna villkor för företaget Hanse Honig Philipp von Rath

§1 Giltighet gentemot entreprenörer och definition av termer
(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

En konsument är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller egenföretagare (§ 13 BGB).

§2 Avtalets ingående, lagring av kontraktstexten
(1) Följande bestämmelser om ingående av ett kontrakt gäller för beställningar via vår onlinebutik http://www.hanse-honig.shop .

(2) Om kontraktet ingås kommer kontraktet med

Hanse älskling
Philipp von Rath
Passatweg 8
D-23570 Lübeck

betingelser.

(3) Presentationen av varorna i vår onlinebutik utgör inte ett juridiskt bindande kontraktbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande inbjudan till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskade varor ger konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
(4) När en beställning mottas i vår onlinebutik gäller följande regler: Konsumenten lämnar ett bindande kontrakt genom att framgångsrikt gå igenom beställningsproceduren i vår onlinebutik.

Beställningen sker i följande steg:

1) Val av önskade varor
2) Bekräfta genom att klicka på "Beställ" -knappen
3) Kontroll av informationen i kundvagnen
4) Klicka på "Kassa" -knappen
5) Registrering i internetbutiken efter registrering och ange registreringsuppgifter (e-postadress och lösenord).
6) Ytterligare en kontroll eller korrigering av respektive inmatade data.
7) Bindande leverans av beställningen genom att klicka på knappen "beställ mot en avgift" eller "köp"

Innan bindande inlämnandet av ordern, kan konsumenten gå tillbaka till webbplatsen som kundens informationen registreras och korrigera eller korrigera inmatningsfel genom att trycka på "Back" -knappen i webbläsaren som används av honom efter att ha kontrollerat sina uppgifter Stäng webbläsare och avbryta beställningsprocessen. Vi bekräftar omedelbart mottagandet av beställningen via ett automatiskt genererat e-postmeddelande ("orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av kontraktstexten för beställningar via vår internetbutik: Vi skickar beställningsuppgifterna och våra villkor via e-post. Du kan också komma åt villkoren när som helst under https://www.hanse-honig.shop/epages/82998462.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/82998462/Categories/TermsAndConditions ser. Av säkerhetsskäl är din beställningsinformation inte längre tillgänglig via Internet.

§3 priser, fraktkostnader, betalning, förfallodatum
(1) De angivna priserna inkluderar den lagstadgade momsen och andra priskomponenter. Fraktkostnader tillkommer.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala i förskott, PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Om konsumenten har valt att betala i förskott förbinder han sig att betala köpeskillingen omedelbart efter avtalets ingående.

§4 leverans
(1) Om vi inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen, är alla artiklar vi erbjuder redo att skickas omedelbart. Leveransen sker här senast inom 21 arbetsdagar. Vid förskottsbetalning börjar tidsfristen för leverans dagen efter betalningsuppdraget till banken beställd med överföringen och för alla andra betalningsmetoder dagen efter avtalets ingående. Om tidsfristen faller på en lördag, söndag eller helgdag på leveransplatsen, slutar tidsfristen nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet överförs endast till köparen när varan överlämnas till köparen, även vid försäljning via post.

§5 äganderätt
Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

****************************************************************************************************

§6 Ångerrätt för kunden som konsument:
Ångerrätt

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, enligt vilka en konsument är en fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller egenföretagare:

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbokningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts, och som inte är transportören, har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss
Hanse älskling
Philipp von Rath
Passatweg 8
D-23570 Lübeck
E-post info@hanse-honig.shop
med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

Konsekvenser av avbokning

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har gett bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Vi bär kostnaderna för att returnera varorna

Återkallande

****************************************************************************************************

§7 uttagsformulär

Formulär för återkallande
(Om du vill säga upp avtalet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.)
Vid:
Hanse älskling
Philipp von Rath
Passatweg 8
D-23570 Lübeck
E-post info@hanse-honig.shop

Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss (*) har ingått för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

_____________________________________________________

Beställd den (*) / mottagen den (*)

__________________

Konsumenten / namnen

_____________________________________________________

Adress till konsumenten / konsumenterna


_____________________________________________________

Konsument (er): s underskrift (endast när det meddelas på papper)

__________________

datum

__________________

(*) Ta bort om det inte är tillämpligt.

§8 garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 kontraktsspråk
Som kontraktsspråk kommer tyska endast att finnas tillgängliga.


Status för GTC februari 2020

Gratis villkor skapade av agb.de.

svenska sv