Hoppa till innehåll

Dataskydd

D.Följande dataskyddsdeklaration gäller för användningen av vårt online-erbjudande www.hanse-honig.shop (hädanefter "webbplats").

Vi lägger stor vikt vid dataskydd. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1 ansvarig person

Den person som är ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i den mening som avses i artikel 4 nr 7 GDPR är:

Philipp von Rath, Passatweg 8, 23570 Lübeck, info@hanse-honig.shop

Om du vill invända mot insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du rikta din invändning till den ansvariga personen.

Du kan när som helst spara och skriva ut denna dataskyddsdeklaration.

2 Allmänna ändamål för bearbetning

Vi använder personuppgifter för att driva webbplatsen och för att skicka din beställning.

3 Vilka data vi använder och varför

3.1 värd

De värdtjänster vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniskt underhållstjänster som vi använder för att driva webbplatsen.

Vi, eller vår värdleverantör, bearbetar lagerinformation, kontaktdata, innehållsdata, kontraktsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare till denna webbplats på grundval av våra legitima intressen i en effektiv och säker tillhandahållande på vår webbplats i enlighet med art. 6 Punkt 1 mening 1 f) GDPR i samband med art. 28 GDPR.

3.2 Åtkomstdata

Vi samlar in information om dig när du använder den här webbplatsen. Vi samlar automatiskt in information om ditt användningsbeteende och din interaktion med oss och registrerar data om din dator eller mobila enhet. Vi samlar in, sparar och använder data om varje åtkomst till vår webbplats (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar:

 • Filens namn och URL
 • Datum och tid för begäran
 • mängden data som överförs
 • Meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod)
 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • operativ system
 • Referer URL (dvs. den tidigare besökta sidan)
 • Webbplatser som nås av användarens system via vår webbplats
 • Internetleverantör av användaren
 • IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder denna loggdata utan tilldelning till din person eller annan profilering för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vår webbplats, men också för anonym registrering av antalet besökare på vår webbplats (trafik) samt omfattningen och typ av användning av vår hemsida och tjänster, även för faktureringsändamål, för att mäta antalet klick som mottagits från samarbetspartners. Baserat på denna information kan vi tillhandahålla personligt och platsbaserat innehåll och analysera datatrafik, söka efter och korrigera fel och förbättra våra tjänster.

Detta är också vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 f) GDPR.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera loggdata i efterhand om det, baserat på specifika indikationer, finns en legitim misstanke om olaglig användning. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tid om detta är nödvändigt för säkerhetsändamål eller för tillhandahållande av tjänster eller fakturering av en tjänst, t.ex. B. om du använder något av våra erbjudanden. Efter att ha annullerat beställningsprocessen eller efter mottagandet av betalningen raderar vi IP-adressen om den inte längre krävs av säkerhetsskäl. Vi sparar också IP-adresser om vi har en specifik misstanke om ett brott i samband med användningen av vår webbplats. Vi sparar också datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar etc.).

3.3 Kakor

Vi använder så kallade sessioncookies för att optimera vår webbplats. En sessionscookie är en liten textfil som skickas av respektive server när du besöker en webbplats och lagras tillfälligt på din hårddisk. Den här filen som sådan innehåller ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. De serverar z. B. till det faktum att du kan använda kundvagnens funktion på flera sidor.

Vi använder också ihållande cookies i mindre utsträckning (även små textfiler som lagras på din enhet) som finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker. Dessa cookies lagras på din hårddisk och raderas själva efter angiven tid. Deras livslängd är 1 månad till 10 år. På detta sätt kan vi presentera vårt erbjudande för dig på ett mer användarvänligt, effektivt och säkert sätt och till exempel visa information på sidan som är speciellt anpassad till dina intressen.

Vårt legitima intresse av att använda cookies i enlighet med artikel 6, paragraf 1, s. 1 f) GDPR är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Följande data och information lagras i kakorna:

 • Inloggningsinformation
 • språkinställningar
 • angivna söktermer
 • Information om antalet besök på vår webbplats och användningen av enskilda funktioner på vår webbplats.

När kakan aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer och dina personuppgifter tilldelas inte detta identifieringsnummer. Ditt namn, din IP-adress eller liknande data som gör att kakan kan tilldelas dig lagras inte i kakan. Baserat på cookieteknik får vi endast pseudonymiserad information, till exempel om vilka sidor i vår butik som besökts, vilka produkter som har visats etc.

Du kan ställa in din webbläsare så att du i förväg informeras om inställningen av kakor och kan i enskilda fall bestämma om du vill utesluta godkännande av kakor i vissa fall eller i allmänhet, eller att kakor är helt förhindrade. Detta kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

3.4 Uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, såsom namn, adress, e-postadress, beställda produkter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för ingåendet av avtalet.

Uppgifterna kommer att raderas efter att garantiperioderna och lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Data som är länkade till ett användarkonto (se nedan) kommer under alla omständigheter att sparas under detta kontos varaktighet.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 paragraf 1 S. 1 b) GDPR, eftersom dessa uppgifter krävs så att vi kan uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

3.5 Användarkonto

Du kan skapa ett användarkonto på vår webbplats. Om du vill ha detta behöver vi de personuppgifter som begärs när du loggar in. När du loggar in senare krävs endast ditt e-post- eller användarnamn och lösenordet du har valt.

För den nya registreringen samlar vi in stamdata (t.ex. namn, adress), kommunikationsdata (t.ex. e-postadress) och betalningsdata (bankuppgifter) samt åtkomstdata (användarnamn och lösenord).

För att säkerställa din korrekta registrering och förhindra obehöriga registreringar från tredje part, kommer du att få en aktiveringslänk via e-post efter att du har registrerat dig för att aktivera ditt konto. Först efter lyckad registrering sparar vi permanent de uppgifter du har överfört i vårt system.

När du har skapat ett användarkonto kan du när som helst radera det utan att det medför några andra kostnader än sändningskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) räcker för detta. Vi tar sedan bort dina sparade personuppgifter, såvida vi inte fortfarande måste spara dem för att behandla beställningar eller på grund av lagstadgade lagringskrav.

Den rättsliga grunden för bearbetning av dessa uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 a) GDPR.

3.6 E-postkontakt

Om du kontaktar oss (t.ex. genom att använda kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) behandlar vi dina uppgifter för att behandla begäran och i händelse av att uppföljningsfrågor uppstår.

Om databehandlingen utförs för att genomföra åtgärder före kontrakt, som utförs på din begäran, eller, om du redan är vår kund, för att genomföra avtalet, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 stycke 1 Mening 1 b) GDPR.

Vi behandlar bara ytterligare personuppgifter om du samtycker till detta (art. 6 Para. 1 S. 1 a) BRP) eller vi har ett legitimt intresse av att bearbeta data (art. 6 Para. 1 S. 1 f) BRP). Ett legitimt intresse är t.ex. B. svara på din e-post.

4 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om webbplatsens besökares användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta är också vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 f) GDPR.

Google har undergått Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA och är certifierat. Som ett resultat åtar sig Google att följa standarderna och bestämmelserna i europeisk dataskyddslagstiftning. Du hittar mer information i posten länkad nedan: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats (anonymiseraIp). Som ett resultat förkortas dock din IP-adress på förhand av Google inom EU-länder eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. För våra räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

Du kan också förhindra överföring av data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa data från Google genom att hämta plugin-tillgänglig under följande länk och Installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som ett alternativ till webbläsarinsticksprogrammet eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie . endast fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen Om du tar bort cookies i din webbläsare, måste du klicka på denna länk igen): [Inaktivera Google Analytics]

5 lagringsperiod

Om inte särskilt anges lagrar vi endast personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de eftersträvade syftena.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren lagring av personuppgifter, till exempel i skatterätt eller handelsrätt. I dessa fall lagras uppgifterna endast av oss för dessa juridiska ändamål, men behandlas inte på något annat sätt och kommer att raderas efter att laglig lagringstid har löpt ut. 

6 Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Om du vill hävda dessa rättigheter, vänligen skicka din förfrågan via e-post eller post och tydligt identifiera dig till adressen som anges i avsnitt 1.

Nedan hittar du en översikt över dina rättigheter.

6.1 Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt att rensa information om behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att när som helst få bekräftelse från oss om personuppgifter som rör dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att begära gratis information från oss om de personuppgifter som lagras om dig, tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Du har också rätt till följande information:

 1. syftet med behandlingen;
 2. de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 3. mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer,
 4. om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet;
 5. förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller till en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling
 6. förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet,
 7. om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om informationens ursprung;
 8. förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med Artikel 22 Punkt 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att informeras om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

6.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar och vid behov kompletterar dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter om dig utan dröjsmål. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att begära att fullständiga personuppgifter fylls i - inklusive genom en kompletterande deklaration.

6.3 rätt till annullering ("rätt att glömmas bort")

I ett antal fall är vi skyldiga att radera personuppgifter om dig.

I detalj:

I enlighet med artikel 17 (1) GDPR har du rätt att kräva att vi raderar personuppgifter om dig omedelbart, och vi är skyldiga att radera personuppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt.
 2. Du återkallar ditt samtycke som grundades på behandlingen Artikel 6 Punkt 1 mening 1 a) GDPR eller Artikel 9 Punkt 2 a) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du låg enligt Artikel 21 Punkt 1 GDPR du motsätter dig behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller du lämnar in i enlighet med Artikel 21 Punkt 2 GDPR invändning mot behandlingen.
 4. Personuppgifterna behandlades olagligt.
 5. Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som vi är föremål för.
 6. Personuppgifterna samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med Artikel 8 Punkt 1 GDPR.

Om vi har gjort personuppgifterna offentliga och vi är skyldiga att radera dem i enlighet med artikel 17 paragraf 1 GDPR, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att se till att databearbetningsföretag som bearbetar processdata, för att informera dig om att du har bett dem att ta bort alla länkar till denna personuppgifter eller kopior eller replika denna personuppgifter.

6.4 Rätt till begränsning av behandlingen

I ett antal fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

 1. Du bestrider riktigheten av personuppgifterna under en period som gör att vi kan kontrollera personuppgifternas riktighet,
 2. behandlingen är olaglig och du vägrade att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 3. vi behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningsändamål, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. Du har invänt mot behandlingen i enlighet med Artikel 21 Punkt 1 GDPR, så länge det ännu inte har fastställts om vårt företags legitima skäl överväger dina.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot maskinläsbara personuppgifter som rör dig, att överföra den eller att få den överförd av oss.

I detalj:

Du har rätt att ta emot de personuppgifter som gäller dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från oss, förutsatt att

 1. behandlingen baseras på samtycke i enlighet med Artikel 6 Punkt 1 mening 1 a) GDPR eller Artikel 9 Punkt 2 a) GDPR eller om ett avtal i enlighet med Artikel 6 Punkt 1 mening 1 b) GDPR är baserad och
 2. behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1, har du rätt att få personuppgifter överförda direkt från oss till en annan ansvarig person, så långt detta är tekniskt genomförbart.

6.6 Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot laglig behandling av dina personuppgifter av oss om detta är motiverat av din speciella situation och våra intressen i behandlingen inte överväger våra intressen.

I detalj:

Du har rätt att av skäl som härrör från din speciella situation när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som är baserad på Artikel 6 Punkt 1 S. 1 e) eller f) GDPR, för att göra invändningar; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personuppgifterna såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen behandlar, utövar eller försvarar juridiska anspråk.

Om vi behandlar personuppgifter för att driva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är kopplat till sådan direktannonsering.

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål Artikel 89 Punkt 1 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

6.7 Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättslig verkan på dig eller som väsentligt påverkar dig på ett liknande sätt.

Det finns inget automatiserat beslutsfattande baserat på de insamlade personuppgifterna.

6.8 Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

6.9 Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olagligt.

7 Datasäkerhet

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter överförs i krypterad form hos oss. Detta gäller för dina beställningar och även för kundinloggningen. Vi använder SSL (Secure Socket Layer) -kodningssystemet, men vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

För att säkra dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 i GDPR, som vi ständigt anpassar till den senaste tekniken.

Vi garanterar inte heller att vårt erbjudande kommer att finnas tillgängligt vid vissa tidpunkter; Fel, avbrott eller fel kan inte uteslutas. Servrarna vi använder säkerhetskopieras regelbundet.

8 Överföring av data till tredje part, ingen dataöverföring till länder utanför EU

I princip använder vi bara dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den utsträckning som vi involverar tredje part i utförandet av kontrakt (såsom logistiktjänstleverantörer), kommer de endast att få personuppgifter i den utsträckning att överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandlingen ("orderhantering"), tvingar vi enligt kontrakt kontraktbehandlare att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen och för att säkerställa skyddet för den registrerades rättigheter. .

En dataöverföring till organ eller personer utanför EU utanför det fall som nämns i denna förklaring i avsnitt 4 sker inte och är inte planerad.  

 

9 Dataskyddsdeklaration för Google +1

Vår webbplats använder sociala mediefunktioner från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du besöker våra sidor med Googles plugin-program upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Googles servrar. Data överförs redan till Google. Om du har ett Google-konto kan dessa uppgifter länkas till det. Om du inte vill att dessa uppgifter ska tilldelas ditt Google-konto, logga ut från Google innan du besöker vår webbplats. Interaktioner, särskilt användningen av en kommentarfunktion eller att klicka på "+1" eller "Dela" -knappen, överförs också till Google. Läs mer på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10 Dataskyddsdeklaration för Facebook

Vår webbplats använder funktioner från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker våra sidor med Facebook-plugin-program upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. På detta sätt överförs redan data till Facebook. Om du har ett Facebook-konto kan dessa uppgifter länkas till det. Om du inte vill att dessa uppgifter ska tilldelas ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från Facebook innan du besöker vår sida. Interaktioner, i synnerhet användningen av en kommentarfunktion eller att klicka på "Gilla" eller "Dela" -knappen, överförs också till Facebook. Läs mer på https://de-de.facebook.com/about/privacy.

11 Dataskyddsdeklaration för Twitter

Vår webbplats använder funktioner från Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du besöker våra sidor med Twitter-plugin-program upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Twitter-servrarna. På detta sätt överförs redan data till Twitter. Om du har ett Twitter-konto kan dessa uppgifter länkas till det. Om du inte vill att dessa uppgifter ska tilldelas ditt Twitter-konto, vänligen logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. Interaktioner, i synnerhet att klicka på en "re-tweet" -knapp, vidarebefordras också till Twitter. Läs mer på https://twitter.com/privacy.

 

Om du har några frågor eller funderingar kring dataskydd, vänligen kontakta oss: info@hanse-honig.shop

 


Anteckningar om databehandling i samband med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited. Om den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats är utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz utförs Google Analytics databehandling av Google LLC. Google LLC och Google Ireland Limited benämns nedan "Google".

Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på besökarens dator och som möjliggör en analys av webbplatsbesökarens användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om sidans besökares användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där.

Google Analytics används endast på denna webbplats med tillägget "_anonymizeIp ()". Denna förlängning säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkt personlig referens. Som ett resultat av förlängningen kommer Googles IP-adress att förkortas i förväg inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. IP-adressen som överförs av den relevanta webbläsaren som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

På webbplatsens operatörs vägnar kommer Google att använda informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning (artikel 6 par. 1 lit. f BRP). Det berättigade intresset för databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas adekvat av pseudonymiseringen.

Google LLC. är certifierad enligt den så kallade Privacy Shield (listposten här) och garanterar en lämplig nivå av dataskydd på grundval av detta. Uppgifterna som skickas och länkas till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av data vars lagringsperiod har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden.

Samlingen från Google Analytics kan förhindras genom att sidbesökaren justerar cookie-inställningarna för denna webbplats. Insamling och lagring av IP-adressen och data som genereras av cookies kan också motsättas när som helst med verkan för framtiden. Motsvarande webbläsarinsticksprogram kan laddas ner och installeras från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sidbesökaren kan hindra Google Analytics från att samla in data på denna webbplats genom att klicka på följande länk klick. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar framtida insamling av data när du besöker denna webbplats.

Mer information om Googles användning av data, inställnings- och invändningsalternativ finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i inställningarna för visning av annonser av Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. (Google) för att skydda dina förfrågningar via internetformuläret. Frågan används för att skilja om ingången görs av en människa eller felaktigt genom automatiserad maskinbearbetning. Frågan inkluderar sändning av IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål överförs din inmatning till Google och används där. Din IP-adress kommer dock att förkortas i förväg av Google inom EU-länder eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av den här tjänsten. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha slås inte samman med annan Google-data. De olika dataskyddsbestämmelserna i Google gäller för dessa uppgifter. För mer information om Googles sekretesspolicy, se: https://policies.google.com/privacy?hl=de

svenska sv