Deras honung kommer från Mönus Medus-bigården i Saaremaa

Saaremaa Island, känd för sin unika natur, ligger i västra Estland. Ön kännetecknas i norr av ett förtrollat landskap med små tallskogar tillsammans med många hedar. Det är i detta naturreservat som bin från Ergo Oolup finns. På grund av den särskilt utvecklade naturen på ön samlar dess folk en honung som endast finns i denna form från Saaremaa och är högt uppskattad i hela Baltikum.