Hoppa till innehåll

Ångerrätt

Avbokningsinstruktion och formulär

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du som inte är transportören har tagit över varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta ossHanse älskling

Passatweg 8

23570 Lübeck-Travemünde

E-post: info@hanse-honig.shop

Telefon: +49 (0) 163 9864052

med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.


Konsekvenser av avbokning


Om du frånträda detta avtal kommer vi att ha gett er alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som resultat från att välja en annan typ av leverans än den billiga standardleverans vi erbjuder har ), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp detta avtal.

För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.


Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har gett bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för eventuella värdeförluster om varorna beror på hantering av varorna som inte är nödvändigt för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.UttagsformHanse älskling

Passatweg 8

23570 Lübeck-Travemünde

E-post: info@hanse-honig.shop

Telefon: +49 (0) 163 9864052Jag / vi återkallar härmed avtalet som jag / vi ingått för köp av följande varor:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Beställd på / mottagen den:_______________________________________________________Konsument (er):_______________________________________________________Adress till konsumenten / konsumenterna:_______________________________________________________Konsument (er):_______________________________________________________

Ladda ner ett urvalsformulär
svenska sv