Deras honung kommer från biodlingen Arnis Zãntis öster om Riga

Bokvete är en integrerad del av det nationella köket i Lettland. På grund av de dåliga jordarna i östra Lettland nära den ryska gränsen kan särskilt god bovete odlas där, vilket kännetecknas av dess speciella kvalitet. Arnis Zãntis har specialiserat sig på att besöka dessa fält med sina binkolonier och producerar därigenom en bovetehonung som har gjort sig ett namn i bovetehonningslandet Lettland med sin särskilt aromatiska smak.